• 20170120 133034
 • 20170125 134555
 • 20170125 134645
 • 20170120 153728
 • 20170120 133012
 • 20170120 133117
 • 20170125 134606
 • 20170120 153631
 • 20170125 150647
 • 20170125 150638
 • 20170120 133150
 • 20170120 153719

Welkom bij Afrika Anders

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de stichting Afrika Anders (AA) haar activiteiten binnen het Ursulinenconvent in Eijsden beëindigd.

De afgelopen 2 jaar participeerde AA in het Ursulinenconvent en was verantwoordelijk voor de inrichting van het Afrikamuseum op de tweede etage. Daarnaast gebruikten wij het Ursulinenconvent als thuisbasis voor onze educatieve activiteiten en het houden van workshops, waaronder de succesvolle workshop beeldhouwen.

In de loop van 2016 besloten wij om met ingang van 2017 ons uit deze samenwerking terug te trekken. Aan dit besluit lagen verschillende redenen ten grondslag. Op de eerste plaats is het besef gegroeid dat de consequenties van het exploiteren van een museum door AA niet langer gedragen kunnen worden. Het trekt een te zware wissel op onze inzet en betrokkenheid.

Bovendien is gebleken dat de omstandigheden in het voormalige klooster ons beperkten in het vormgeven van onze andere activiteiten, het organiseren van verschillende workshops, het verkrijgen van inkomsten door verkoop van afrikaanse artikelen en het houden van educatieve bijeenkomsten. Wij willen graag onze ervaringen van het verleden vertalen naar mogelijkheden in het heden. Dat bleek vaak niet mogelijk. Vandaar het besluit om de samenwerking binnen het Ursulinenconvent niet te continueren.

Wij realiseren ons dat het ook voor de organisatie van het Ursulinenconvent tijden zijn waarin het, financieel gezien, voorzichtig manoeuvreren is om een museum te exploiteren. Wij hebben er in ieder geval de conclusie eraan verbonden om met het museumdeel van onze activiteiten te stoppen en zelfstandig door te gaan met het vorm en inhoud geven aan onze andere activiteiten.

Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij een pand aan de Breusterstraat nr 38 in Eijsden gehuurd, waarin wij voor iedereen herkenbaar weer vorm kunnen geven aan onze doelstellingen. De komende maanden wordt door vrijwilligers en bestuur hard gewerkt om het pand in te richten en ons weer in deze nieuwe vorm te presenteren. De workshops beeldhouwen gaan in 2017 weer gewoon van start en ook de van ons bekende educatieve activiteiten worden weer opgepakt. Daarnaast bent U binnenkort welkom in de winkel om leuke Afrikaanse spullen en beelden te kopen.

Volg onze ontwikkelingen de komende maanden op onze website en via facebook.

Afrika Anders gaat weer bruisen en om de vele plannen inhoud te kunnen geven, nodigen wij belangstellenden graag uit vrijwilliger te worden.

 

Voor informatie kunt u terecht bij onze coördinator José Stal (afrikaoplocatie@gmail.com 06-40293308).

 

Bestuur Afrika Anders