• IMG 1218
  • IMG 0176
  • Percussie
  • Beeldhouwen
  • IMG 2933
  • Slider Beeld Vijver
  • Beeldhouwen2019
  • IMG 0020

Welkom bij Afrika Anders

Wij zijn een stichting die de cultuur van het continent Afrika onder de aandacht brengt, door het inrichten van beeldentuinen met Afrikaanse beelden (voornamelijk uit Zimbabwe) en door het exploiteren van een klein museum waar kunst en gebruiksvoorwerpen uit Afrika worden geëxposeerd.

Maar tijden veranderen en dat geldt ook voor onze stichting.  Mede door de Covidperiode, die nu achter ons ligt, zijn zaken fundamenteel  veranderd.  Wij voelden ons genoodzaakt te stoppen met het laten overkomen van de beeldhouwers uit Zimbabwe en het organiseren van de door hen gegeven workshops Beeldhouwen.  De (museum)winkel  is enkele jaren geleden ook opgedoekt. Sinds 2021  hebben we ons beperkt tot het verkopen van Afrikaans kunst/beelden  in een tuin in het centrum van St. Geertruid en het zoeken naar een alternatieve huisvesting voor een museum.

Daarnaast worden wij als stichting geconfronteerd met het ouder worden vrijwilligers en bestuur. Dit trekt een zodanige wissel op de gang van zaken dat de continuïteit niet langer gewaarborgd is.  We zijn met te weinig mensen overgebleven om de activiteiten succesvol te kunnen ondernemen.

Dit jaar (2023) zal worden gebruikt om de verkoopactiviteiten volledig te beëindigen. In de maand juli  (11 tot en met 29 juli) zullen de beelden in de uitverkoop gaan.  Daarmee zal een einde komen aan de fonds wervende activiteiten.

Resteert voor het bestuur nog de inspanning om historische kunstvoorwerpen in een nieuw museum onder te brengen. De hoop is gevestigd om in de loop van 2023 bij een klooster in Heerlen onderdak te vinden.

Zodra meer bekend is, zullen wij u hierover via deze website informeren.