Financieel jaarverslag 2020

Inkomsten

Workshop € 1.185,00
Verkoop beelden € 30.472,48
Verkoop sokkels € 800,00
Teruggave omzetbelasting € 427,00
Teruggave BTW € 67,95
Donaties € 1.000,00
Teruggave vrachtkosten € 117,50
Totale inkomsten  € 34.069,93

Uitgaven

Uitbetaling kunstenaars € 10.757,84
Help Daina (+ stichting D.) € 5.055,00
Bijdrage Museum Maastricht € 1.800,00
Onkosten vrijwilligers € 1.693,56
Inkoop kunst € 7.953,00
Terugbetaling beelden € 175,00
Kosten beeldhouwen € 218,67
Overige materialen € 106,95
Bankkosten € 182,22
Drukwerk € 118,58
Advertenties € 167,45
Kosten/teruggave workshop € 1.315,00
Donatie aan derden, Afrikaprojecten € 7.518,54
Verzekeringen € 1.201,36
Omzetbelasting € 2.749,00
Aflossing lening derden € 200,00
Overige kosten € 894,91
Totale uitgaven € 42.107,08
Inkomsten 2020 € 34.069,93
Uitgaven 2020 € 42.107,08
Resultaat 2020 (negatief) -/- € 8.037,15

Banksaldo 1-1-2020 € 27.587,22
Banksaldo 1-1-2021 € 19.549,71