Financieel Jaaroverzicht 2021

Inkomsten

Verkoop beelden € 41.580,69
Verkoop sokkels € 550,00
Teruggave omzetbelasting € 56,00
Materialen € 118,28
Totale inkomsten  € 42.316,97

Uitgaven

Bankkosten € 55,75
Drukwerk € 101,16
Advertenties € 107,99
Reiskosten € 354,45
Uitbetaling kunstenaars € 9.957,88
Courtage € 592,80
Vergoeding vrijwilligers € 1.608,28
Inkoop kunst € 9.578,66
Terugbetaling beelden € 495,00
Kosten beeldhouwen € 215,25
Overige materialen € 1.532,83
Donatie aan derden € 1.811,35
Verzekeringen € 1.151,20
Omzetbelasting € 3.051,00
Vrachtkosten € 3.220,26
Overige kosten € 364,56
Totale uitgaven € 34,198,42
Inkomsten 2021 € 42.316,97
Uitgaven 2021 € 34,198,42
Resultaat 2021
€ 8.118,55

Banksaldo 1-1-2021 € 19.549,71

Banksaldo 31-12-2021 € 26.168,26

Collectiewaarden gift Lacroix  € 49.055,00