Wie zijn wij?

De stichting Afrika Anders heeft als doel mensen met Afrika in contact te brengen door interessante zaken te laten zien en dingen te doen die met Afrika verbonden zijn. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers.

Een deel van de vrijwilligers is afkomstig uit het voormalige Afrikacentrum in Cadier en Keer waar veel ervaring is opgedaan met het verzorgen van rondleidingen, workshops, educatieve programma’s, activiteiten met kinderen, lezingen en het organiseren van Afrikaanse markten, workshops beeldhouwen en reizen naar Ghana.

Die opgebouwde ervaringen willen wij niet verloren laten gaan en graag met u delen. Op dit moment beschikken wij ook over een expositieruimte op een locatie aan de Grote Gracht in Maastricht. U bent van harte welkom om Afrikaanse kunst te komen bewonderen.

Ook dit jaar zullen we weer activiteiten ontplooien, die gericht op het tentoonstellen en de verkoop van beelden en andere kunstvoorwerpen.

Afrika Anders is een stichting met een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk. Sinds enkele jaren ondersteunen wij zelf projecten in Afrika maar ook regionale activiteiten en stichtingen, die op hun beurt in Afrika zelf acties opzetten en/of ondersteunen.