Wie zijn wij?

De stichting Afrika Anders heeft als doel: mensen met Afrika in contact te brengen door interessante zaken te laten zien en dingen te doen die met Afrika verbonden zijn. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers.

Een deel van de vrijwilligers is afkomstig uit het voormalige Afrikacentrum in Cadier en Keer waar veel ervaring is opgedaan met het verzorgen van rondleidingen, workshops , educatieve programma’s, activiteiten met kinderen, lezingen en het organiseren van Afrikaanse markten, workshops beeldhouwen en reizen naar Ghana.

Die opgebouwde ervaringen willen we niet verloren laten gaan en graag met u delen. Wij vinden het belangrijk dat juist in deze tijd de verschillende culturen elkaar blijven ontmoeten. Onze plek aan de Grote Gracht 74 in Maastricht is daarvoor een prima gelegenheid. Wilt u ook vrijwilliger bij ons worden of samen met ons inhoud aan deze missie geven. U bent meer dan welkom!!

Afrika Anders is en stichting met een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk.