Wie zijn wij?

De stichting Afrika Anders heeft als doel mensen met het continent Afrika in contact te brengen door interessante zaken te laten zien en projecten te ondersteunen die met Afrika verbonden zijn. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers.

Een deel van de vrijwilligers is afkomstig uit het voormalige Afrikacentrum in Cadier en Keer waar veel ervaring is opgedaan met het verzorgen van rondleidingen, workshops, educatieve programma’s, activiteiten met kinderen, lezingen en het organiseren van Afrikaanse markten, workshops beeldhouwen en reizen naar Ghana.

Die opgebouwde ervaringen willen wij niet verloren laten gaan en graag met u delen. Helaas kunt u op dit moment onze museale kunst niet bewonderen. Wij beschikken momenteel niet over geschikte ruimten om een tentoonstelling te kunnen inrichten. We zijn bezig om een nieuw onderkomen te realiseren in Heerlen. Hopelijk gaat dit in de loop van 2024 lukken.

Afrika Anders is een stichting met een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk. Sinds enkele jaren ondersteunen wij zelf projecten in Afrika maar ook regionale activiteiten en stichtingen, die op hun beurt in Afrika zelf acties opzetten en/of ondersteunen. Elders op de website vindt u hierover nadere informatie.