Wie zijn wij?

De stichting Afrika Anders werkt uitsluitend met vrijwilligers. De meeste van ons zijn voormalige medewerkers van het Afrikacentrum in Cadier en Keer. Daar hebben wij veel ervaring opgedaan met rondleidingen, workshops, educatieve programma’s, speciale activiteiten voor kinderen, lezingen en het organiseren van bijzonder zaken als een Afrikaanse markt, workshops beeldhouwen met kunstenaars uit Zimbabwe en het organiseren van reizen naar Ghana. Die opgebouwde ervaring willen we niet verloren laten gaan. Wij vinden het belangrijk dat juist in deze tijd verschillende culturen elkaar blijven ontmoeten.

Daarom hebben we enkele jaren geleden de stichting Afrika Anders opgericht. Op onze locatie zijn we meer dan ooit in staat om elkaar te ontmoeten en in gesprek te komen.

Misschien inspireren wij u om ook vrijwilliger bij ons te worden of met ons te willen samenwerken om gezamenlijk inhoud aan onze missie te geven. U bent van harte welkom.

Afrika Anders is een stichting met een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk.