Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019:

Nadat Afrika Anders haar beleef- en doewinkel in Eijsden eind november 2018 definitief gesloten had, waren de activiteiten begin 2019 gericht op het van start gaan met het museum in Maastricht. Afrika Anders heeft een goed onderdak gevonden bij de Vrienden van Merici aan de Grote Gracht. Hier is tevens het museum Sjoen Limburg gehuisvest. Gezamenlijk optrekken op deze locatie biedt vele voordelen boven een zelfstandige exploitatie, zo hebben we de laatste jaren ervaren. We zijn nu op een mooie locatie gehuisvest in het centrum van Maastricht in een voormalig Ursulinenklooster.  Gedurende het jaar is gebleken dat het publiek niet in grote getale het museum heeft weten te vinden. Misschien aanloopproblemen of nog te weinig bekendheid.

Na de positieve ervaringen van de workshops Beeldhouwen in 2018 in het centrum van St. Geertruid, is besloten om in 2019 deze locatie weer te kiezen. De locatie van het voormalig hotel ’t Vlinderhöfke is een prima locatie dat in de zomer door veel wandelaars en fietsers wordt aangedaan en waar in de tuin een gezellige Afrikaanse sfeer kan worden gecreëerd. Een deel van de tuin is ingericht als beeldentuin en dient als expositieruimte tijdens de workshops. Dit deel van de tuin is gratis toegankelijk voor passanten, die dagelijks te voet of op de fiets voorbijkomen. De talrijke deelnemers aan de workshops waren enthousiast  over de locatie en inhoud van het gebeuren. Ook in 2020 zal weer voor deze locatie worden gekozen.

Helaas werden we na afloop van de workshops geconfronteerd met de gevolgen van de ziekte van één van de kunstenaars (Daina). Tijdens haar verblijf in Duitsland is zij noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig bekommerden de vrijwilligers en de organisator aldaar zich over haar. Een fondswerving, waaraan ook Afrika Anders heeft deelgenomen, was gericht op het inzamelen van financiële middelen voor de behandeling en de medicijnen. Na behandeling is zij weer teruggekeerd naar Zimbabwe. Een probleem is de gezondheidszorg in dat land (vergeleken met Europa) en het ontbreken van verzekeringen. Ook voor onze stichting geeft dit extra complicaties bij het uitnodigen en verzekeren van mensen die tijdelijk naar ons land komen.

In de kloostertuin van Wittem was het hele jaar een tentoonstelling van ongeveer 60 Afrikaanse beelden ingericht. Talrijke bezoekers hebben deze tuin en dus de tentoonstelling weten te vinden. Wij waarden de gastvrijheid van het klooster in hoge mate en genieten ook van de monumentale tuin. Gelukkig waren er ook bezoekers die onze beelden zo danig waardeerden dat ze tot aanschaf overgingen.

In 2019 hebben we aan verschillende kunstmarkten deelgenomen. Zo waren we te vinden in Heerlen, Wittem en Aken.