ANBI

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8525.03.921

Jaarverslag 2023

De contacten met Tago Tazvitya en Eddy Nyagweta waren helaas enkel telefonisch en via de mail. Beide beeldhouwers zijn in de zomer van 2024 in Europa aan het werk.

We zijn in afwachting van de voortgang van de nieuwe locatie in Heerlen.

Wij hebben het afgelopen jaar ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk van de artikelen van de kunstenaars te verkopen. Daartoe hebben wij op de bekende workshoplocatie in het centrum van Sint Geertruid gedurende de zomermaanden een tentoonstelling/verkoopexpositie gehouden. Gelukkig wisten veel mensen, waaronder de in de regio verblijvende toeristen ons te vinden.

De tuin van het klooster in Wittem wordt op dit moment gerenoveerd. We hopen na de renovatie (tweede helft 2024) weer met een mooie collectie in Wittem aanwezig te kunnen zijn.

Het ligt in het voornemen dat wij in de loop van 2023/24  een nieuw museum zullen opzetten in Heerlen.

Financieel Jaaroverzicht (volgt)