Financieel Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019.

OmschrijvingInkomstenuitgaven
Workshops Beeldhouwen€ 14.587,00
Workshop AOL€ 690,00
Verkoop beelden€ 32.689,82
Verkoop steen aan cursisten€ 6.348,32
Verkoop Sokkels€ 3.638,43
Teruggave omzetbelasting€ 791,00
Diverse activiteiten€ 583,50
Help Daina€ 4.555,00
Verzekering€ 220,50
Internet€ 18,85
Uitbetaling kunstenaars€ 13.549,90
Vergoeding Vlinderhöfke (accommodatie beeldhouwen)€ 5.909,25
Bijdrage Museum Maastricht (verwarming)€ 1.800,00
Onkosten (incl. reiskosten) vrijwilligers€ 1.398,63
Vliegtickets kunstenaars€ 1.194,00
Transportkosten€ 3.083,21
Inkoop steen€ 3.181,30
Inkoop kunst€ 1.720,98
Materialen overige€ 2.702,17
Bankkosten€ 215,73
Drukwerk€ 657,03
Kosten Workshops beeldhouwen€ 3.312,88
Internet€ 50,00
Donatie aan derden (Afrika-projecten)€ 1.200,00
Verzekeringen€ 1.642,96
Omzetbelasting€ 6.238,00
Aflossing lening derden€ 50,00
Overige kosten€ 757,00
Totaal inkomsten/uitgaven€ 64.187,42€ 49.063,74
Beginsaldo bank 1-1-2019€ 12.463.74
Inkomsten 2019€ 64.187,42
Uitgaven 2019€ 49.063,74
Resultaat 2019€ 15.123,48
Saldo bank 31-12-2019€ 27.587.22

N.B. 

  1. Door de positieve financiële resultaten zijn wij in staat gebleken om een aantal projecten in Afrika financieel te ondersteunen (geëffectueerd in 2020):
  • De stichting Songzel (opleiding verpleegkundigen) in  Ghana
  • Het project van de Catholic Action for Streetchildren in Ghana
  • Het project Amam Imam (matrasvervanging ziekenhuis)  in Inadougoum
  1. Het bedrag van “Help Diana” ad. € 4.555,00is begin 2020 overgeboekt aan begunstigde “Bastian Müller Shona Art”die de hulp aan Diana coördineert.
  2. De onkosten voor de coördinator van 2019 zijn vergoed in 2020.