Jaarverslag 2022

In 2022 is  Daina Nyakudia na een langdurige ziekte overleden en kort daarna overleed ook Richard Kambuzuma plotseling. We hebben meerdere jaren met veel plezier met hen samengewerkt.
De contacten met Tago Tazvitya en Eddy Nyagweta waren helaas enkel telefonisch en via de mail. Omdat we aan het afbouwen zijn, hebben we ze een zeer coulant voorstel gedaan voor de beelden die we in consignatie hebben. Dat is door iedereen incluis de erven van Daina en Richard geaccepteerd.
De verdere afbouw van het museum in Maastricht is afgerond en we zijn in afwachting van de nieuwe locatie in Heerlen.
Wij hebben het afgelopen jaar ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk van de artikelen van de kunstenaars te verkopen. Daartoe hebben wij op de bekende workshoplocatie in het centrum van Sint Geertruid gedurende de zomermaanden een tentoonstelling/verkoopexpositie gehouden. Gelukkig wisten veel mensen, waaronder de in de regio verblijvende toeristen ons te vinden.
Daarnaast hebben wij zelf ook enkele projecten in Zimbabwe, Niger en Ghana financieel kunnen ondersteunen door andere (collega)stichtingen die projecten in Afrika organiseren een donatie te geven. Wij zijn een niet-winstbeogende stichting en de inkomsten worden overeenkomstige onze ideële doelstelling aangewend.

De volgende Goede Doelen hebben wij in 2022 ondersteund:

Project CAS, ondersteuning straatkinderen in Accra ( Ghana) € 1.000,–
Project St. Aman Iman, ondersteuning bouw apotheek (Niger) € 1.000,–
Project Bastian Müller, bijdrage bouw schoolgebouw (Zimbabwe) € 1.000,–
Project Songel, opleiding tot verpleegkundigen (Ghana) € 1.000,–
We zijn de paters van Wittem dankbaar voor de gastvrijheid voor onze stichting. De tuin van het klooster in Wittem wordt op dit moment gerenoveerd. We hopen na de renovatie (tweede helft 2023) weer met een mooie collectie in Wittem aanwezig te kunnen zijn.
Het ligt in het voornemen dat wij in de loop van 2023/24  een nieuw museum zullen opzetten in Heerlen.

Financieel Jaaroverzicht (volgt)