Openbaarheid in verband met ANBI-status

NAAM
Stichting Afrika Anders

RSIN/FISCAAL NUMMER
852503921

CONTACTGEGEVENS
Contactadres:
Rijksweg 227 6245 LZ Eijsden.

Contact:
info@afrika-anders.nl
+31 (0)6 40293308

Afrika Op Locatie:

afrikaoplocatie@gmail.com
+31 (0)6 40293308

Website:
www.afrika-anders.nl

Kamer Van Koophandel:
57255903

BTW:
NL/852503921B01

Bank:
NL 63 RABO 0334821193

BESTUUR
Stal, Wil (voorzitter)
Hambückers, Koen (penningmeester)
Geerings, Frank

BELEIDSPLAN
De stichting exploiteert een nieuw, op Afrika gericht centrum in Zuid-Limburg, en wil met dat centrum en de organisatie van activiteiten rondom het museum de ontmoeting van culturen bevorderen.
Daarnaast werkt de stichting op locaties: scholen, buurthuizen, bibliotheken, verzorgingshuizen, eigenlijk overal waar mensen samenzijn, om via gastlessen, workshops, tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten culturen dichterbij elkaar te brengen en afstand te overbruggen.

BELONINGSBELEID

Kort en krachtig: Afrika Anders is een organisatie van ongeveer 15 vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen indien gewenst een vergoeding van gemaakte reiskosten. De statuten zeggen:

Artikel 2, punt 5: Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Artikel 2, punt 6: Aan bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend.

DOELSTELLING
De statuten verwoorden het zo:

Artikel 2, punt 1: De stichting heeft ten doel: Het publiek de gelegenheid bieden om het continent Afrika alsmede de afzonderlijke landen en onderdelen daarvan in culturele, religieuze, sociale en economische zin, alles in de ruimste zin des woords, te leren kennen en waarderen.
Artikel 2, punt 2: De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het inrichten, in standhouden en exploiteren van een centrum, waarin Afrika onder meer qua kunst en cultuur tentoongesteld en verspreid wordt, alsmede door het organiseren van educatieve activiteiten.
Artikel 2, punt 3: De stichting heeft geen winstoogmerk.
Artikel 2, punt 4: De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Activiteiten van Afrika Anders in 2018

  • Exploitatie van een op Afrika gericht museum in het Museum Ursulinenconvent, Breusterstraat 38 te Eijsden. Per 31 december 2018 is Afrika Anders gestopt met het museum op deze locatie en verhuisd naar Grote Gracht 74 in Maastricht.
  • Verzorgen van een aantal gastlessen op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over het dagelijkse leven in Afrika, met hulp van leskoffers.
  • Verzorgen van workshops percussie op verschillende locaties.
  • Organisatie van workshops beeldhouwen met 3 kunstenaars uit Zimbabwe, van 19 juli tot en met 3 september).

Financieel jaaroverzicht

Inkomsten uit activiteiten, giften en een legaat: €
Uitgaven aan activiteiten en de start van het nieuwe museum: €

Collectiewaarden gift Lacroix: € 49.055,00
Voorouderbeeld: € 20.000,00